Wisdom-ict Tutor2021-09-29T21:04:32+07:00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไปกับโลกของ Binary Digit จากพื้นฐานสู่ขั้นสูง กับ อาจารย์ปัญญา ผู้มากประสบการณ์ ผู้ที่มีความสามารถในการสอนในเรื่องที่ว่ายาก ให้เข้าใจง่ายในพริบตา รู้ลึก รู้จริง เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะบุคคล ++ มาเรียนกับเราครับ !!

5-stars

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม (รอบ 6 เดือนแรก งปม.2565)

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระยะเวลาการฝึกในหน่วยฝึก จำนวน 2 เดือน และฝึกประสบการณ์อีก 1 เดือน

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ (ปิดรับสมัครแล้ว)

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กลุ่มแรงงานในระบบ หรือ แรงงานตามมาตรา 33 เพื่อยกระดับทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีระยะเวลาการฝึก 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

มุ่งเน้นการวัดความรู้ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล  สามารถศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้านได้ หรือ จะเข้าไปอบรมที่หน่วยฝึกระยะเวลาฝึก 1 – 2 เดือน (สำเร็จการฝึกก่อนได้หากผ่านทุกโมดูลการฝึก)

– O จากใจผู้รับการฝึก -O

!! Video ยอดนิยม สาย Extrem

—————— ลักสูตรเปิดฝึกอบรมออนไลน์ (ฟรี) —————-

ข่าวประชาสัมพันธ์

2801, 2021

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน งปม. 1/2565

By |มกราคม 28th, 2021|

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2101, 2021

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 2)

By |มกราคม 21st, 2021|

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

Facebook ส่วนตัว อ.ปู (ปัญญา)
Facebook โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสานสนเทศเพื่อชนบทไทย

บทความที่น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

Go to Top