Wisdom-ict Tutor2021-09-29T21:04:32+07:00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไปกับโลกของ Binary Digit จากพื้นฐานสู่ขั้นสูง กับ อาจารย์ปัญญา ผู้มากประสบการณ์ ผู้ที่มีความสามารถในการสอนในเรื่องที่ว่ายาก ให้เข้าใจง่ายในพริบตา รู้ลึก รู้จริง เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะบุคคล ++ มาเรียนกับเราครับ !!

5-stars

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม (รอบ 6 เดือนแรก งปม.2565)

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระยะเวลาการฝึกในหน่วยฝึก จำนวน 2 เดือน และฝึกประสบการณ์อีก 1 เดือน

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ (ปิดรับสมัครแล้ว)

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กลุ่มแรงงานในระบบ หรือ แรงงานตามมาตรา 33 เพื่อยกระดับทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีระยะเวลาการฝึก 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

มุ่งเน้นการวัดความรู้ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล  สามารถศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้านได้ หรือ จะเข้าไปอบรมที่หน่วยฝึกระยะเวลาฝึก 1 – 2 เดือน (สำเร็จการฝึกก่อนได้หากผ่านทุกโมดูลการฝึก)

– O จากใจผู้รับการฝึก -O

!! Video ยอดนิยม สาย Extrem

—————— ลักสูตรเปิดฝึกอบรมออนไลน์ (ฟรี) —————-

ข่าวประชาสัมพันธ์

2002, 2021

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน งปม.64 การใช้โปรแกรม Word 2016

By |กุมภาพันธ์ 20th, 2021|

วิดีโอศึกษา (ก่อน - และระหว่างการฝึกอบรม) แยกเป็นหัวข้อ แยกเป็นเรื่อง ๆ ชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้

1002, 2021

รับสมัครฝึกอบรบฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)

By |กุมภาพันธ์ 10th, 2021|

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วง 6 เดือนหลัง

Facebook ส่วนตัว อ.ปู (ปัญญา)
Facebook โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสานสนเทศเพื่อชนบทไทย

บทความที่น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ร่วมทำบุญถวายต้นกฐินและร่วมบริจาคโลหิต

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

ร่วมทำบุญทอดต้นกฐิน พร้อมด้วยร่วมกันถวายสังฆทาน ปล่อยเต๋า ปล่อยปลาไหล ปล่อยปลา  ณ วน อุทยานเขาพนมสวาย ณ

อบรมคอมพิวเตอร์ สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงาน

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

กิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงาน  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  40  คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301)

Go to Top