Wisdom-ict Tutor2021-01-13T16:11:36+07:00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

( สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ )

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไปกับโลกของ Binary Digit จากพื้นฐานสู่ขั้นสูง กับ อาจารย์ปัญญา ผู้มากประสบการณ์ ผู้ที่มีความสามารถในการสอนในเรื่องที่ว่ายาก ให้เข้าใจง่ายในพริบตา รู้ลึก รู้จริง เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะบุคคล ++ มาเรียนกับเราครับ !!

5-stars

 

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระยะเวลาการฝึกในหน่วยฝึก จำนวน 2 เดือน และฝึกประสบการณ์อีก 1 เดือน

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กลุ่มแรงงานในระบบ หรือ แรงงานตามมาตรา 33 เพื่อยกระดับทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีระยะเวลาการฝึก 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง

หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

มุ่งเน้นการวัดความรู้ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล  สามารถศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้านได้ หรือ จะเข้าไปอบรมที่หน่วยฝึกระยะเวลาฝึก 1 – 2 เดือน (สำเร็จการฝึกก่อนได้หากผ่านทุกโมดูลการฝึก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

912, 2020

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (CBT)

By |ธันวาคม 9th, 2020|

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 1.จัดสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 2.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3.เข้าใจหลักการของโครงสร้าง FAT

912, 2020

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

By |ธันวาคม 9th, 2020|

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

912, 2020

ฝึกอบรมฟรี จำกัด 100 คนเท่านั้น โอกาสได้ทำงานโลจิสติกส์

By |ธันวาคม 9th, 2020|

หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมมีโอกาสได้ทำงานด้านโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
Login เข้าระบบเพื่อเลือกสาขาที่ต้องการฝึกอบรม
Facebook ส่วนตัว อ.ปู (ปัญญา)
Facebook โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสานสนเทศเพื่อชนบทไทย

บทความที่น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

โครงการจิตอาสาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อชุมชนกับส่วนท้องถิ่น

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

โครงการจิตอาสาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อชุมชน กับส่วนท้องถิ่น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   งานนี้ทำทั้งวันทั้งคืนครับ  เดินระบบไฟฟ้า  เดินระบบแลนใหม่ทั้งหมด 

กิจกรรมจิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ชนบทไทย

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

กิจกรรมจิตอาสา กับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 20 เครื่อง พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์เอกสาร   เดินระบบไฟฟ้าใหม่  ครบวงจร  ทำทั้งวันทั้งคืน 

โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ณ วัดสังฆ์พงษ์พิทักษ์ธรรมาราม

ร่วมทำบุญถวายต้นกฐินและร่วมบริจาคโลหิต

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

ร่วมทำบุญทอดต้นกฐิน พร้อมด้วยร่วมกันถวายสังฆทาน ปล่อยเต๋า ปล่อยปลาไหล ปล่อยปลา  ณ วน อุทยานเขาพนมสวาย ณ

อบรมคอมพิวเตอร์ สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงาน

By |ธันวาคม 13th, 2020|Categories: ประมวลภาพกิจกรรม|

กิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงาน  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  40  คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301)

Go to Top