My Blog

You Are Currently Here:Home > My Blog
My Blog2020-04-27T15:44:06+07:00

Listen

Tutoring Articles & Musings

I can tutor your child and ensure they remain proficient in their core subjects, and enjoy learning along the way. I am a time served and qualified teaching professional, and I‘m ready now to help.

Listen

Tutoring Articles & Musings

I can tutor your child and ensure they remain proficient in their core subjects, and enjoy learning along the way. I am a time served and qualified teaching professional, and I‘m ready now to help.

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2/2564)

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะดำเนินการฝึกในวัน และเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  รายระเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้ รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 26 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 27

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 2)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 เริ่มฝึก 6 - 20 มีนาคม 2564 (เฉพาะวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ระดับ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในครังนี้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 เริ่มฝึก  13 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์)

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน 2564 ฝึกอบรมออนไลน์ สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft word 2016

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อให้แรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ องค์ความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 เริ่มฝึก 18 - 28

การ Active Windows 10 ด้วย Re-Loader 2.6 ขึ้นไป

บ่อยครั้งที่เมื่อเราได้ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7/8.1/10 และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010/2013/2016 ไปแล้วนั้น จะพบปัญหาหลายอย่าง เช่น กำหนดค่าต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ได้ หรือ ใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม Microsoft Office ไม่ได้ จากปัญหาที่ผมได้กล่าวถึงนี้บ่งบอกถึงเรา ระบบปฏิบัติการ Windows & Micosoft Office ยังไม่ได้ Active

ประเภทไฟล์ข้อมูลที่ทุกคนสายงานสำนักงานและสาย IT ต้องรู้

หากพูดถึงเรื่องนามสกุลไฟล์ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้จัก  จำเป็นต้องทราบ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ด้วยเพราะว่าเวลาที่เรามีความจำเป็นต้องค้นหาข้อมูล  มีความจำเป็นต้องหาไฟล์ต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้งาน  แน่นอนว่าเราต้องรู้จักไฟล์ประเภทนั้น  ๆ  เช่น  สมมุติว่าผมต้องการอยากได้รูปภาพสักรูป  ผมก็ต้องรู้จักนามสกุลรูปภาพที่ผมต้องการ  ซึ่งผมสามารถไปหาไฟล์รูปภาพได้จาก Google หรือ ที่เครื่องผมเองก็ย่อมได้    อีกตัวอย่างหนึ่ง  สมมุติว่าผมต้องการหาไฟล์เอกสารที่ผมพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา  ผมจำได้ว่าผมทำจากโปรแกรม Microsoft Word  แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ที่ไหน  ที่ Drive อะไร    แต่ทว่าหากผมรู้จักนามสกุลไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word 

Over 12,000 5 Star Ratings

5-stars-white

Rated 5/5 by 12,000 Students

Go to Top