รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน งปม. 1/2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.