รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2/2564)

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564