โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ณ วัดสังฆ์พงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ตำบล บ้านชบ อำเภอ สังขะ สุรินทร์
นอกจากจะพัฒนาศาสนสถานแล้ว ยังเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม ที่ไปเวียนเทียนวันเดียวกัน งานนี้อิ่มท้องอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับ