โครงการจิตอาสาฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียน
หนองม่วงหนองแต้ อำเภอพายุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2)  ครั้งยกห้องใหม่เอี่ยม   ต้องย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จากห้องเดิม  เพื่อนำไปยังห้องใหม่  เราต้องทำระบบใหม่ทั้งหมด   เดินระบบไฟฟ้า  ระบบแลน  ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   งานนี้ค้างแรมตามเคย    ส่วนหญิงมีแต่ผู้หญิงครับที่ทำ 555+