โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย ณ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   งานนี้ทำใหม่ทั้งระบบครับ  ทั้งระบบไฟฟ้า   ระบบแลน ค้างคืนตามเคย