หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ CBT สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 (ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน)

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( ปกติ )

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( ครอบครัวยากจน )