วิดีโอหลังการฝึกอบรม ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน งปม.64 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ที่จัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting + Google Classroom ระหว่างวันที่ 18 – 28 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา