วิดีโอย้อนหลังสำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ระดับ 1