ร่วมทำบุญทอดต้นกฐิน พร้อมด้วยร่วมกันถวายสังฆทาน ปล่อยเต๋า ปล่อยปลาไหล ปล่อยปลา  ณ วน อุทยานเขาพนมสวาย ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวายท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  และร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสุรินทร์