สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่สนใจส่งบุคหลานของตนเข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ กรอกข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/3p7q7EW