ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะดำเนินการฝึกในวัน และเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายระเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้

———————————————————————————————————————————–

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2564
 • ทดสอบความถนัดและสัมภาษณ์ 27 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ/ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2564
 • เริ่มฝึก 1 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวันทำการ) หยุดตามปีปฏิทิน หรือ ตามมติของรัฐบาล

———————————————————————————————————————————–

 • กลุ่มเป้าหมาย

 • – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ
  – บุคคลทั่วไป

สถานที่ฝึก :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน) อาคารช่างเชื่อมอาร์กและโลหะแผ่น ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สมัครผ่านไปรษณีย์ได้ที่ :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน)
412 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
โทร : 061-194-1419 โทรสาร : 0-4457-1551-3 ต่อ 105

สาขาที่เปิดรับสมัคร :

ลำดับที่ สาขาอาชีพที่เปิดรับ จำนวนที่รับ ฝึกในหน่วยฝึก ฝึกในกิจการ
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 20 2 1
2 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 20 2 1
3 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 20 2 1
4 ช่างแต่งผมบุรุษ 20 2 1
5 ช่างแต่งผมสตรี 20 2 1
6 ผู้ประกอบอาหารไทย 20 2 1
7 ช่างเชื่อมแม็ก 20 4 2
8 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 20 2 1
9 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 20 4 2
10 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 4 2