ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะดำเนินการฝึกในวัน และเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  รายระเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 26 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2564
 • ทดสอบความถนัดและสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ/ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 29 เมษายน 2564
 • เริ่มฝึก 3 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) หยุดตามปีปฏิทิน หรือ ตามมติของรัฐบาล
 • กลุ่มเป้าหมาย

 • – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ
  – บุคคลทั่วไป

สถานที่ฝึก :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน) อาคารช่างเชื่อมอาร์กและโลหะแผ่น ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สมัครผ่านไปรษณีย์ได้ที่ :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน) 412 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐ โทร : 061-194-1419 โทรสาร : 0-4457-1551-3 ต่อ 105

สาขาที่เปิดรับสมัคร :

ลำดับที่ สาขาอาชีพที่เปิดรับ จำนวนที่รับ ฝึกในหน่วยฝึก ฝึกในกิจการ
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 20 2 1
2 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 20 2 1
3 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 20 2 1
4 ช่างแต่งผมบุรุษ 20 2 1
5 ช่างแต่งผมสตรี 20 2 1
6 ผู้ประกอบอาหารไทย 20 2 1
7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 20 2 1
8 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 4 2
9 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 20 4 2

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มการสมัคร
ด้านล่างนี้

 

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร 1 คน ต่อ 1 สาขาอาชีพ

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล :

 

 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :

 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา :

 

 

ข้อมูลติดต่อกลับ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

อ.ปู (ปัญญา)
โทร: 088-377-8987
ID Line : wisdomict

Line กลุ่มการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน