สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564
 • เริ่มฝึก 6 – 20 มีนาคม 2564 (เฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์)
 • กลุ่มเป้าหมาย
  – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ

ฝึกอบรมอะไรบ้าง

– วิธีการเปรียบเทียบและเลือกแผงโซล่าเซล การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
– การคำนวณแผงโซล่าเซล การคำนวณและเลือกใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม
– การเลือกใช้และคำนวณคอนโทรลเลอชาร์จให้เหมาะกับงาน
– การคำนวณโหลดไฟฟ้าประเภทต่างๆ การเลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม
– การคำนวณและเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ในงานต่างๆ
– ลงมือปฏิบัติต่อชุดระบบแสงสว่างและเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล ปิดเปิดอัตโนมัติ
– ลงมือปฏิบัติชุดเครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นละอองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
– การต่อชุดรีเลย์เพื่อขยายกำลังไฟฟ้าในการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ
– แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจน แนวทางการทำไฟฟ้าขายให้รัฐ ฯลฯ
– ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
– ความรู้พื้นฐานการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์
– การเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
– การออกแบบและเทคนิคการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
– การประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน
– การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์

วิทยากร :
ดร.สุชาติ ดุมนิล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บุคคลที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มการสมัคร
ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

อ.ปู (ปัญญา)
โทร: 088-377-8987
ID Line : wisdomict

Line กลุ่มโซล่าเซลล์