เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ระดับ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในครังนี้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564
 • เริ่มฝึก  13 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์)
 • กลุ่มเป้าหมาย
  – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ

ฝึกอบรมอะไรบ้าง

– องค์ประกอบโปรแกรม Microsoft Word 2016
– การสร้างและการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้งานเอกสารตามใจสั่ง
– การสร้างจดหมายเวียน
– การสร้างฐานข้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ  เช่น Ms- Word , Notepad ,MS – Excel , Ms – Access 
– การสร้างจดหมายเวียนด้วยหนังสือภายนอก และการสร้างซองจดหมาย DL
– การสร้างสารบัญอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ในการสร้างรูปแบบรายงาน
– การสร้างแผ่นพับเพื่องานประชาสัมพันธ์
– เทคนิคการใช้ MS -WORD ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

วิทยากร :
อ. ปู (ปัญญา   ครูฝึกฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 

บุคคลที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มการสมัคร
ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

อ.ปู (ปัญญา)
โทร: 088-377-8987
ID Line : wisdomict

ID Line กลุ่มผู้เข้ารับการฝึก
และทดสอบมาตรฐาน ฯ