สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วง 6 เดือนหลัง )

รับสมัคร จำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คนเท่า นั้น
โดยมี สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

[ ทุกสาขาใช้เวลาในการฝึก 30 ชั่วโมง)

1.การใช้งาน Google Application เพื่อธุรกิจ
2.การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016
3.การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016
4.การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
5.การบริหารระบบข้อมูลอัจฉริยะด้วย Google Data Studio
6.ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
7.การออกและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
8.ผลิตสื่อการฝึกด้วยโปรแกรม TechSmith Camtasia 2020

/* มีวิดีโอ –> ก่อนฝึก + ระหว่างการฝึก + วิดีโอหลังฝึก ให้ศึกษา

/* [ ฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting OR Microsoft Teams + Google Classroom ]

————————————————–
สอบถาม : อ.ปัญญา (088-377-8987)
————————————–

7.ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร สอบถาม : อ.ไพโรจน์ (082-648-5629)

————————————————
8.ช่างไม้โครงสร้าง

9.ช่างปูกระเบื้อง

10.ช่างอลูมิเนียม
11.ช่างก่ออิฐฉาปปูน

สอบถาม : อ.บุญเพ็ง (064-756-4552)

———————————

12.ช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา
13.ช่างเชื่อมแม็กเหล็กบาง

สอบถาม : อ.ยศรัณย์ (095-515-7969)

————————————–

14.พื้นฐานรถจักรยานยนต์ ระดับ BRONZE
15.ช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ออโตเมติก

สอบถาม : อ.สังทอง (086-259-0106)

————————————–


16.การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร

17.การบำรุงรักษารถยนต์

สอบถาม : อ.เชิดชัย (064-708-4358)

————————————–

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง เดือน กรกฏาคม 2564
  (ไม่มีกำหนด สาขาไหนครบ 20 คนก่อน เปิดฝึกทันที่)
  เริ่มฝึก พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 • กลุ่มเป้าหมาย
  – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ

บุคคลที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มการสมัคร
ด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล :

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :

ข้อมูลด้านการศึกษา :

สถานะการทำงาน :

ช่องทางประสานงาน :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

หัวหน้าฝ่าย :
Tel : 061-194-1419


ประชาสัมพันธ์
โทร: 088-377-8987

ID Line : wisdomict

 

Line กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน