บรรยากาศเล็กน้อย กิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบความสามารถ หลักสูตร การฝึก ตามความสามารถ CBT สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 & 2  ณ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)  ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์