จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านตาโมม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   เดินระบบไฟฟ้า  ระบบแลน  ทั้งใช้สายและไร้สาย + เครื่องแม่ข่าย  งานนี้ค้างแรมตามเคยครับ