เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อให้แรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ องค์ความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)

 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564
 • เริ่มฝึก 18 – 28 มกราคม 2564 (วันละ 2 ชั่วโมง)
 • เวลาที่เริ่มฝึก 09.00 น. – 11.00 น.
 • กลุ่มเป้าหมาย
  – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม
  – แรงงานใหม่
  – นักศึกษา
  – ผู้ว่างงาน
  – แรงงานในสถานประกอบกิจการ
  – แรงงานนอกระบบ
 • วิทยากร นายปัญญา ผาธรรม

ขั้นตอนการฝึกอบรม

1.หลังจากที่ผู้สมัครได้ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกจะดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้สมัคร เข้า กลุ่ม LINE สำหรับฝึกอบรมออนไลน์ หรือ หากใครคิดว่าตนเองจะเข้าฝึกอบรมแน่นอนสามารถ Scan QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มข้างต้นได้เลย แต่ต้องแสดงตัวตนด้วยนะครับว่า ชื่อ – สกุล อะไร จะได้พิสูจน์ตัวตนถูก


QR Code
กลุ่มฝึกอบรมออนไลน์

2.ผู้สมัครทุกคนต้องมีบัญชี Gmail เพื่อใช้ในการฝึกอบรมผ่าน Google Class Room


3.ให้ผู้สมัครที่คาดว่าจะเข้าฝึกอบรม
100 % ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting ไว้ที่อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรม

Zoom Client for Meetings


สำหรับผู้สมัครที่ใช้ Windows บนเครื่อง PC

Zoom Mobile Apps

สำหรับผู้สมัครที่ใช้ Smart Phone ในการเข้าฝึกอบรม

บุคคลที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มการสมัคร
ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

อ.ปู (ปัญญา)
โทร: 088-377-8987
ID Line : wisdomict

……